Kindlustusturu ülevaated ja statistika

  • Eesti turul tegutsevate kindlustusandjate statistikaga on võimalik tutvuda Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) veebilehel. Statistika sisaldab riikide lõikes koondteavet kindlustusandjate Solventsus II andmete kohta ning seda avaldatakse kord kvartalis.
  • Finantsinspektsioon avaldab kord poolaastas kindlustusmaaklerite koondandmed, mis on leitavad Finantsinspektsiooni statistikakeskkonnast.
  • Turul tegutsevate elukindlustusandjate ja kahjukindlustusandjate ning kindlustusvahendajate teenuste arengusuundade kohta on võimalik lugeda 2 korda aastas ilmuvast Eesti finantsteenuste turu ülevaatest
  • Statistika kindlustusturu kohta kajastub ka igal aastal ilmuvas Finantsinspektsiooni aastaraamatus.

Ülevaated põhinevad turuosaliste esitatud aruannetel.