Kindlustusturu ülevaated ja statistika

Eesti turul tegutsevate kindlustusandjate ja kindlustusvahendajate statistikaga on võimalik tutvuda Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) veebilehel. Statistika sisaldab riikide lõikes koondteavet kindlustusandjate Solventsus II andmete kohta ning seda avaldatakse kord kvartalis.

Lisaks koostab Finantsinspektsioon igas kvartalis lühiülevaated kahju- ja elukindlustussektorite olukorra ja arengusuundade kohta. 

Turul tegutsevate elukindlustusandjate ja kahjukindlustusandjate ning kindlustusvahendajate teenuste arengusuundade kohta on võimalik lugeda 2 korda aastas ilmuvast Eesti finantsteenuste turu ülevaatest

Ülevaated põhinevad turuosaliste esitatud aruannetel.