Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kellele
Suunised ebaoluliste võrdlusaluste kohta vastavalt võrdlusaluste määrusele Võrdlusaluste haldurid
Tegevuse edasiandmise suunised Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Makseasutused, E-raha asutused
Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt tegevuse edasiandmisele (outsourcing) (uus redaktsioon) Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Suunised majanduslanguse puhuks sobiva makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta Krediidiasutused
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) muutmine seoses finansteabega (FINREP) Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine järelevalvelise aruandluse ja avalikustamise osas Kindlustusandjad
Rakenduslike tehniliste standardite uuendamine seoses sisemeetodite võrdlusportfellidega (Supervisory Benchmarking) Krediidiasutused
Konsultatsioonide algatamine Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/981 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas Kindlustusandjad
Konsultatsiooni algatamine Krediidiasutused, Investeerimisühingud