Märgukiri seoses panganduspaketi tegevuskava raames konsultatsioonide algatamine

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avaldas 14. detsembril 2023 oma veebilehel EBA panganduspaketi tegevuskava ja selle raames algatatud konsultatsioonide teabe. Täiendav teave leitav kirjast.

Selgitus