Investeerimisturu ülevaated ja statistika

Finantsinspektsioon avaldab üks kord kvartalis järelevalve alla kuuluvate fondivalitsejate, investeerimisfondide ja investeerimisühingute koondandmed (bilanss ja kasumiaruande koondid).

Lisaks koostab Finantsinspektsioon igas kvartalis lühiülevaated fondivalitsejateinvesteerimisühingute ning investeerimis- ja pensionifondide sektorite olukorra ja arengusuundade kohta.

Turul tegutsevate fondivalitsejate, investeerimisfondide ja investeerimisühingute teenuste arengusuundade kohta on võimalik lugeda 2 korda aastas ilmuvast Eesti finantsteenuste turu ülevaatest

Ülevaated põhinevad turuosaliste esitatud aruannetel.