Investeerimisturu ülevaated ja statistika

  • Finantsinspektsioon avaldab kord kvartalis järelevalve alla kuuluvate fondivalitsejate, investeerimisfondide ja investeerimisühingute koondandmed. Koondandmed leiab Finantsinspektsiooni statistikakeskkonnast.
  • Turul tegutsevate fondivalitsejate, investeerimisfondide ja investeerimisühingute teenuste arengusuundade kohta on võimalik lugeda 2 korda aastas ilmuvast Eesti finantsteenuste turu ülevaatest
  • Statistika investeerimisturu kohta kajastub ka igal aastal ilmuvas Finantsinspektsiooni aastaraamatus.

Ülevaated põhinevad turuosaliste esitatud aruannetel.