Krediidituru ülevaated ja statistika

  • Finantsinspektsioon avaldab kord kvartalis järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste, krediidiandjate ja -vahendajate andmeid. Koondandmed leiab Finantsinspektsiooni statistikakeskkonnast.
  • Turul tegutsevate pankade ja krediidiandjate teenuste arengusuundade kohta on võimalik lugeda kaks korda aastas ilmuvast Eesti finantsteenuste turu ülevaatest.
  • Statistika krediidituru kohta kajastub ka igal aastal ilmuvas Finantsinspektsiooni aastaraamatus.

Ülevaated põhinevad turuosaliste esitatud aruannetel.