Krediidituru ülevaated ja statistika

  • Finantsinspektsioon avaldab kord kvartalis järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste, krediidiandjate ja krediidivahendajate koondandmed. Statistilised koondandmed leiab Finantsinspektsiooni statistikakeskkonnast.
  • Lisaks koostab Finantsinspektsioon igas kvartalis lühiülevaated pangandussektori ja krediidiandjate sektori olukorra ja arengusuundade kohta.
  • Turul tegutsevate pankade ja krediidiandjate teenuste arengusuundade kohta on võimalik lugeda kaks korda aastas ilmuvast Eesti finantsteenuste turu ülevaatest.

Ülevaated põhinevad turuosaliste esitatud aruannetel.