Krediidituru ülevaated ja statistika

  • Finantsinspektsioon avaldab üks kord kvartalis järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste koondandmed (bilanss, kasumiaruanne, väljastatud laenud, kaasatud ressursid ning muud suhtarvud).
  • Lisaks koostab Finantsinspektsioon igas kvartalis lühiülevaated pangandussektori ja krediidiandjate sektori olukorra ja arengusuundade kohta.
  • Turul tegutsevate pankade ja krediidiandjate teenuste arengusuundade kohta on võimalik lugeda kaks korda aastas ilmuvast Eesti finantsteenuste turu ülevaatest.

Ülevaated põhinevad turuosaliste esitatud aruannetel.