Rikkumisest teavitamine

Kui teil on kahtlus, et finantsteenuste pakkuja on rikkunud seadust, siis saate sellest teavitada Finantsinspektsiooni järgmistel viisidel: 

  • helistage + 372 668 0555 (kõne salvestatakse)
  • saatke e-kiri aadressile turukuritarvitus@fi.ee
  • saatke kiri: Finantsinspektsioon, Sunni rakendamise osakond, Sakala 4, 15030 Tallinn
  • saatke teave veebivormi kaudu

Juhul kui ükski nendest viisidest ei sobi, siis võtke meiega ühendust telefoni (+372 668 0500) teel ja lepime kokku kohtumise. Palun ärge esitage nende kanalite kaudu tarbijakaebusi. Tarbijakaebused edastage Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile või Finantsinspektsiooni üldmeilile info@fi.ee

Vastavalt komisjoni rakendusdirektiivile, isikud kes annavad Finantsinspektsioonile turukuritarvituse määruse kohaselt teavet, siis ei riku teabe avaldamisele lepingu või õigus- või haldusnormidega kehtestatud piirangut ning nad ei kanna seega sellise avalikustamisega seoses mingit vastutust. 

Ühisrahastusplatvormiga probleeme?

Finantsinspektsiooni poole on hiljuti pöördunud hulganisti inimesi, kes on kaotanud või kardavad kaotada ühisrahastusplatvormi kaudu raha. Eestis hetkel ühisrahastamine seadustega reguleeritud ei ole ja Finantsinspektsioon nende platvormide üle järelevalvet ei teosta. Kui inimene kahtlustab, et on langenud pettuse ohvriks, soovitame teha avalduse politseile.

Kuidas teavitusega tegeletakse

Teavituses esitatud andmeid hindavad selleks spetsiaalselt määratud Finantsinspektsiooni töötajad, kes võivad andmete alusel algatada järelevalvemenetluse.

Järelevalvemenetluse käigus võidakse teavitajalt küsida lisateavet, kui ta on avaldanud oma isiku ning nõustub lisaküsimustele vastama. 
Järelevalvemenetlust ja rikkumiste teavitusi käsitlevad Finantsinspektsioonis erinevad töötajad. Teavitusi võimalike õigusrikkumiste kohta hoitakse muust järelevalvelisest teabest eraldi.   

Finantsjärelevalve jaoks tehtav menetlus ei ole avalik (Finantsinspektsiooni seaduse § 54 lõige 1). Finantsinspektsioon käsitleb õigusrikkumise kohta esitatud teavitust konfidentsiaalsena. Inspektsioon ei anna tagasisidet, kuidas teavitusega tegeletakse või mis menetlusetapis teavitus on.

Juhul, kui teavituses esitatud teave annab alust kahtlustada õigusrikkumist, siis võib Finantsinspektsioon alustada väärteomenetlust või esitada prokuratuurile ja politseile kuriteoteate. Väärteo- või kriminaalmenetluse raames võidakse rikkumisest teavitajat kuulata üle tunnistajana. Et tagada teavitaja konfidentsiaalsus, ei avaldata tema tunnistajana ülekuulamise korral teavet rikkumisest teavitamise kohta ega seostata teda rikkumisest teavitamisega. 

Väärteomenetluses ei tagata tunnistaja anonüümsust, lisaks ei ole tunnistajal õigust omada esindajat (väärteomenetluse seadustiku § 33). Juhul kui Finantsinspektsioon kuulab teavitaja üle väärteomenetluse raames tunnistajana, siis käsitletakse õigusrikkumise teavitust konfidentsiaalsena, kuid tunnistaja ütlusi mitte.

Õigusrikkumisest teavitaja õigused

Kui Finantsinspektsioonile antakse teavet turukuritarvituse määruse põhjal, siis ei rikuta lepingu või normidega kehtestatud piirangut teabe avaldamisele. Teavitaja ei kanna seega sellise avalikustamise eest mingit vastutust. 

Õigusrikkumisest teavitajat tuleb kaitsta ebaõiglase kohtlemise, diskrimineerimise ja kättemaksu eest. Oma õiguste kaitseks on teavitajal võimalik pöörduda õigusnõustaja poole. Pädeva õigusnõustaja leiab Eesti Advokatuuri veebilehe kaudu. 

Töövaidluste korral on võimalik esitada avaldus Tööinspektsiooni töövaidluskomisjonile. Soovi korral väljastab Finantsinspektsioon teavitajale kinnituse tema staatuse kohta rikkumisest teavitajana, kui ta on avaldanud oma isiku ja vajab sellist kinnitust töövaidluse tõttu.

Rikkumisest teavitamine

Ees- ja perekonnanimi
Ainult üks fail.
350 MB limiit.
Lubatud tüübid: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Ainult üks fail.
350 MB limiit.
Lubatud tüübid: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.