Makseteenuse valdkonna tegevuslubade taotlemine

Finantsinspektsioon annab välja ja tunnistab kehtetuks teiste hulgas makseasutuste ning e-raha asutuste tegevusload. Finantsinspektsiooni välja antud tegevusluba on tähtajatu.