Millal pöörduda finantsinspektsiooni poole?

Finantsteenuse tarbijal on võimalik pöörduda Finantsinspektsiooni poole, kui finantsteenuse pakkuja (krediidiasutuse, kindlustusseltsi või mõne muu finantsteenuse osutaja) tegevuse osas on tekkinud arusaamatus või ollakse rahulolematu finantsteenuse pakkuja tegevuse suhtes.
Finantsinspektsioonil on võimalik esitada kaebuse alusel teenusepakkujale järelepärimine täiendavate selgituste saamiseks ning kontrollida, kas tema tegevus vastab kehtivatele seadustele.

Finantsinspektsioon ei lahenda vaidlusi, mis on tekkinud tarbija ja finantsteenuse pakkuja vahel ega anna hinnangut poolte tegevuse õiguspärasusele, kuid Finantsinspektsioon saab anda sõltumatut nõu ja selgitusi, mille tulemusel on kaebajal võimalik keskenduda tekkinud probleemile lähtudes asjakohastest õiguslikest aspektidest. Lisaks saab Finantsinspektsioon teavitada võimalustest, kuhu vaidluse lahendamiseks pöörduda – kuhu ja kellele esitada kaebus.

Kasulikud lingid