Millal pöörduda finantsinspektsiooni poole?

Finantsteenuste tarbijal on inspektsiooni poole võimalik pöörduda eelkõige sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks. Kui leiate, et pank, kindlustusselts või mõni teine finantsteenuse osutaja on rikkunud lepingut, siis saab Finantsinspektsioon esitada tarbija kaebuse alusel teenusepakkujale järelepärimise lisaselgituste saamiseks. Samuti saab inspektsioon kontrollida, kas finantsasutuse tegevus vastab seadustele. Seejärel edastab finantsinspektsioon tarbijale enda selgitused ning ühtlasi annab teada võimalustest, kuhu vaidluse lahendamiseks pöörduda.

Finantsinspektsioon ei saa lahendada vaidlusi, mis on tekkinud tarbija ja finantsteenuse osutaja vahel sõlmitud lepingu põhjal ega anda hinnangut poolte tegevuse õiguspärasusele.

Kasulikud lingid