Turuosaliste register

Väärtpaberituru kauplemiskohad

Keskdepositoorium

Pensioniregistri pidajad

Tegevusloaga fondivalitsejad

Tegevusloata väikefondi valitsejad

Tegevusloaga väikefondi valitsejad

Ülepiirilised fondivalitsejad