Makseteenuste turu aruandlus

Regulaarsete aruannete edastamine Finantsinspektsioonile toimub kooskõlas aruannete esitamist reguleerivate õigusaktidega. Üldjuhul toimub esitamine XML-vormingus ja aruanded esitakse läbi andmekogumisportaali.

Andmekogumisportaal

Andmekogumisportaal on Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ühtne elektrooniline aruannete vastuvõtmise ja töötlemise rakendus. 

Tegemist on iseteeninduskeskkonnaga, kus saab esitada aruandeid, hallata kasutajaid ja nende kontaktandmeid ning ettevõtte võtmeid, jälgida aruannete menetlemise seisu, suhelda aruandluse adressaadiga, tellida enda e-postile teavitusi jne.

Andmekogumisportaali kasutamisel palume järgida kasutusjuhendeid põhimenüü, kasutajate ja nende kontaktandmete halduse ja aruannete esitamise kohta. Juhendid on kättesaadavad andmekogumisportaalis.

Aruannete esitamisel tekkivate tehniliste küsimuste korral palume ühendust võtta Finantsinspektsiooni infotehnoloogia osakonna juhi Erkko Kõrgemaga (e-post [email protected]).

Aruannete esitamise võimalused

Aruannete esitamiseks Finantsinspektsioonile on järgmised võimalused:

  • andmekogumisportaalis andmeid käsitsi aruandesse sisestades
  • andmekogumisportaalis andmeid failist aruandesse laadides
  • andmekogumisportaalis aruandefaili üles laadides
  • aruande e-postiga andmekogumisportaali edastades
  • aruande veebiteenusega andmekogumisportaali edastades.

Aruannete koostamise ja edastamise tehnilised tingimused

Aruannete esitamisel tuleb järgida Eesti Panga presidendi 29.05.2018 määrust nr 4 “Aruannete elektroonilise esitamise nõuded”

Andmekogumisportaali väliselt (e-posti ja veebiteenusega) edastatavad aruandesõnumid tuleb turvata. Teave turvamise kohta on leitav Eesti Panga veebilehelt.

Andmekogumisportaali väliselt edastades on lisaks vaja teada, mis valdkonda aruanne või aruanded tuleb edastatada. Teave on leitav Eesti Panga veebilehelt

NB! Aruannete esitamisel Finantsinspektsioonile tuleb aruanded krüpteerida (kui seda nõuab esitamise viis) Finantsinspektsiooni võtmega (sertifikaadiga). 

XML-skeem

Aruandesõnumite sisu on määratud üldstruktuuri kirjeldava XML-skeemi ja sellega seotud konkreetse aruande XML-skeemiga. XML-skeemid asuvad https://aruandlus.eestipank.ee/reports/skeemid.xml.  

Aruannet kirjeldav XML-skeem on varustatud versiooninumbriga ja kuupäevaga, mis kajastab aruande (või ka skeemi) muutusi ajas.

Aruandesõnumi vormindamise kohta leiab täiendavat teavet Eesti Panga veebilehelt. XML - Extensible Markup Language, defineeritud World Wide Web Consortiumi soovituses