Makse- ja e-raha teenused

Finantsinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud makse- ja e-raha asutuste üle. 

  • Eestis tegutsevate makse- ja e-raha asutuste filiaalide teostab järelevalvet nende emamaa järelevalveasutus.
  • Ülepiiriliste makseteenuste pakkujate üle teostab järelevalvet üksnes nende emamaa järelevalveasutus.

Mis on makseasutus?

Makseasutus on äriühing, kelle püsiv tegevus on osutada makseteenuseid. Makseasutusena tegutsemiseks peab ettevõttel olema vastav tegevusluba, mille väljastab Finantsinspektsioon. 

Mis on e-raha asutus?

E-raha asutus on aktsiaselts, mis väljastab oma nimel e-raha.

E-raha on elektrooniline maksevahend. Selleks võib olla kaart, arvuti mälu või muu rahaühikute elektroonilist salvestamist võimaldav vahend. E-raha väljastamisel ei või e-raha seadmele salvestatud summa olla suurem kui selle vastu antud rahasumma. Ühele e-raha seadmele võib salvestada e-raha kõige rohkem 1000 euro väärtuses.