Sobivusmenetlus

Finantssektori toimimise, stabiilsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks on seadusandja kehtestanud kõrgemad hoolsus- ja vastavusstandardid, mille täitmine on riikliku finantsjärelevalve all olevas finantssektoris osalemise eelduseks. Sellest tulenevalt on finantssektoris teatud ametikohtade puhul kehtestatud kõrgendatud nõuded. Veendumaks, et valitavad või juba vastavat positsiooni hoidvad isikud vastavad seaduses sätestatud nõuetele, on finantsjärelevalve subjektid kohustatud teostama sobivusmenetlust, mille täpsed nõuded on kehtestatud Finantsinspektsiooni seaduse § 2 lõikes 1 sätestatud eriseadustes.

Lisaks finantsjärelevalve subjektide omapoolse sobivusmenetluse läbiviimisele on seaduses sätestatud juhtudel finantsjärelevalve subjektid kohustatud Finantsinspektsiooni teavitama isiku valimise, ametiaja pikendamise või enneaegselt tagasikutsumise kavatsusest, mispuhul viib ka Finantsinspektsioon läbi omapoolsed menetlustoimingud veendumaks, et isik vastab ametikoha suhtes kehtestatud nõutele. 

Finantsinspektsioon on kehtestanud sobivusmenetlusega seoses soovituslikud suunised, juhendi ning küsimustikud, mille eesmärk on täpsustada isikute osas kehtestatud nõudeid ning muuta subjektide ja Finantsinspektsiooni poolt sobivusmenetluse läbiviimine hõlpsamaks. 

IMAS-portaal

Alates 2021. aastast on krediidiasutustel, kes kuuluvad Euroopa Keskpanga otsejärelevalve alla, võimalik esitada uute isikute valimise korral sobivusmenetluse teavitus kui ka asjakohased dokumendid läbi IMAS external portaali. 

Juhul, kui toimub isiku ametiaja pikendamine, on teavitus vajalik esitada tavapärasel viisil, ehk mitte läbi portaali. 

IMAS-portaali on võimalik siseneda SIIN, valides Supervisory processes.

Täiendavat infot IMAS-portaali kohta on võimalik leida SIIT.