Tegevusloa taotlemine

Finantsinspektsioon annab välja ja tunnistab kehtetuks teiste hulgas kindlustusandjate tegevusload ning kannab kindlustusmaaklerid kindlustusvahendajate nimekirja. Finantsinspektsiooni välja antud tegevusluba on tähtajatu.