Kindlustusturu aruandlus

Andmekogumisportaal

Andmekogumisportaal on Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ühtne elektrooniline aruannete vastuvõtmise ja töötlemise rakendus. Andmekogumisportaali kasutusele võtmine toimub 2018. aastal järk-järgult.

Tegemist on iseteeninduskeskkonnaga, kus aruandesubjekt saab ise teha aruandluse edastamisega seotud toiminguid. Näiteks hallata portaali kasutajaid ja nende kontaktandmeid ning ettevõtte võtmeid, esitada aruandeid, jälgida aruannete menetlemise seisu, suhelda aruandluse adressaadiga, tellida enda e-postile teavitusi jne.

Aruannete esitamisel tekkivate tehniliste küsimuste korral palume ühendust võtta Finantsinspektsiooni infosüsteemide halduri Erkko Kõrgemaga (e-post erkko.korgema@fi.ee, tel 668 0549).

Aruannete esitamise tehnilised tingimused

Seoses andmekogumisportaali kasutusele võtmisega järk-järgult ja tehniliste tingimuste uuendamisega on teave uuendamisel.

Kindlustusandjate XBRL-vormingus aruannete esitamise tingimused

XBRL-vormingus järelevalveliste aruannete esitamisel tuleb järgida aruandekuupäeval kehtivat andmepunkti mudeli ja taksonoomia versiooni, mis on avaldatud Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide järelevalve (EIOPA) kodulehel rubriigis Data Point Model and XBRL.