Krediidituru aruandlus

Andmekogumisportaal

Andmekogumisportaal on Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ühtne elektrooniline aruannete vastuvõtmise ja töötlemise rakendus. Andmekogumisportaali kasutusele võtmine toimub 2018. aastal järk-järgult.

Tegemist on iseteeninduskeskkonnaga, kus aruandesubjekt saab ise teha aruandluse edastamisega seotud toiminguid. Näiteks hallata portaali kasutajaid ja nende kontaktandmeid ning ettevõtte võtmeid, esitada aruandeid, jälgida aruannete menetlemise seisu, suhelda aruandluse adressaadiga, tellida enda e-postile teavitusi jne.

Aruannete esitamisel tekkivate tehniliste küsimuste korral palume ühendust võtta Finantsinspektsiooni infosüsteemide halduri Erkko Kõrgemaga (e-post erkko.korgema@fi.ee, tel 668 0549).

Aruannete esitamise tehnilised tingimused 

Seoses andmekogumisportaali kasutusele võtmisega järk-järgult ja tehniliste tingimuste uuendamisega on teave uuendamisel.

Krediidiasutuste XBRL-vormingus aruannete esitamine

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) aruandluse raamistik 

XBRL-vormingus järelevalveliste aruannete esitamisel tuleb järgida EBA kodulehel avaldatud aruandekuupäeval kehtivat aruandluse raamistiku versiooni. Samuti on kodulehelt leitavad varasematel aruandeperioodidel kehtinud aruandluse raamistiku versioonid ning teave iga versiooni kehtivuse perioodi ja olulisemate muudatuste kohta.

Finantsteabe aruandluse esitamine individuaalsel alusel (FINREP soolo)

Krediidiasutustele Eesti Panga presidendi määrusega kehtestatud XBRL-vormingus finantsteabe aruandluse esitamisel individuaalsel alusel tuleb järgida EBA kodulehel avaldatud aruandekuupäeval kehtivat aruandluse raamistiku FINREP aruandluse esitamist käsitlevat versiooni.

Täiendavad andmekvaliteedi kontrollid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad enne aruannete esitamist Finantsinspektsioonile rakendama Euroopa Keskpanga kodulehel avaldatud täiendavaid andmekvaliteedi kontrolle lisaks neile, mis juba sisalduvad EBA järelevalvelise aruandluse raamistikus (COREP ja FINREP). Nende kontrollide eesmärk on parandada järelevalvelise aruandluse andmekvaliteeti kooskõlas Euroopa Keskpanga 2. juuli 2014. aasta otsuse 2014/29 (muudetud 3. augusti 2017. aasta otsusega  2017/23) artikli 4 lõikega 1.

SSM tasutegurite esitamine

Tasutegurid on andmed, mida kasutatakse SSM järelevalvetasu arvutamisel.

Tasutegurite esitamisel tuleb järgida Euroopa Keskpanga poolt avalikustatud vorme ja täitmise juhised. Asjakohane teave tasutegurite sisu ja esitamise kohta on leitav Euroopa Keskpanga kodulehel. Tasutegurid esitatakse Excelis.