Töötamine Finantsinspektsioonis

Finantsinspektsioonis töötavad nii kogenud eksperdid kui ka noorspetsialistid. Turukogemusega professionaalile pakume võimalust mõjutada olulisi protsesse nii kapitalijärelevalve kui ka turu- ja teenusejärelevalve vallas. Pädeva akadeemilise taustaga noorspetsialist saab  Finantsinspektsioonis hea ülevaate kogu Eesti finantssektorist.

Finantsinspektsioon koosneb kolmest eraldi tegevussuunast: kapitalijärelevalve, turu- ja teenusejärelevalve ning kriisilahendus. Kapitalijärelevalve keskmes on analüüsida finantsasutuste riske ja tegevuse kestlikkust. Turu- ja teenusejärelevalve eesmärk on tagada finantsteenuste läbipaistvus, usaldusväärsus ja efektiivsus. Kriisilahendusega tegeleb Finantsinspektsioonis saneerimisosakond, mis on järelevalvetegevusest sõltumatu. 

Värbamine

Hindame kõrgelt kandidaate, kes on oma töös professionaalsed, kelle väärtused ühtivad Finantsinspektsiooni väärtustega ja kes on motiveeritud töötama just finantsjärelevalves.

Vabad ametikohad täidetakse reeglina avaliku konkursi korras. Vabad kohad kuulutatakse välja Finantsinspektsiooni veebilehel ja värbamisportaalides. Ametikohale kandideerimiseks tuleb saata CV ja sooviavaldus aadressile cv@fi.ee või kandideerida läbi värbamisportaali. 

Järelevalvet ei saa koolis õppida, järelevalvajaks ei saa ka ainult finantsturu töökogemuse põhjal. Püüame seetõttu tagada uute töötajate sujuva töösse sisseelamise.

Mida me pakume

Pakume töötajatele võimalust oma tööga mõjutada finantssektori toimimist. See tähendab suuri väljakutseid ja suurt vastutust. Lisaks pakume konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti.

Arengu- ja koolitusvõimalused

Hea järelevalvelise kvaliteedi tagamiseks on oluline töötajaid järjekindlalt koolitada. Pakume mitmekesiseid koolitus- ja arenguvõimalusi, võimalik on osaleda nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel erialakoolitustel. Korrapäraselt toimuvad järelevalve erikoolitused, mille on kutsunud ellu üleeuroopaline järelevalve koostöövõrgustik. Lisaks on võimalik teha lühiajalisi õppevisiite teistesse Euroopa järelevalveasutustesse.

Rahvusvahelised väljakutsed

Kuna Eesti finantssektorit mõjutavad ka arengud muus maailmas, on koostöö teiste järelevalveasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega väga oluline. Finantsinspektsiooni töötajatel on võimalik kaasa rääkida Euroopa järelevalve arengus ning osaleda erialastes töörühmades.

Kaasaegne töökeskkond ja terviseteadlikkus

Tagame töötajatele head töötingimused ja väärtustame tervist. Finantsinspektsiooni töötajatel on võimalik kasutada jõusaali ja osaleda rühmatreeningutel (korvpall, jalgpall jm).

Vääriline tasu

Hea töö saab vääriliselt tasutud.

Meie inimesed

Finantsinspektsiooni alustalaks on kompetentsed, kogenud ja organisatsiooni väärtusi jagavad töötajad. Head meeskonnamängijad, kes on laia silmaringiga, avatud uutele ideedele ja töövõtetele. Järelevalveasutuse missiooni täitmisel ja eesmärkide saavutamisel on nad otsusekindlad, sõltumatud, erapooletud ja õiglased.