Turuosaliste register

Eesti makseasutused

Eesti makseasutused erandi kohaldamisega

Välisriikide makseasutuste filiaalid

Makseagendid

Ülepiirilised e-raha teenuste pakkujad

Ülepiirilised makseteenuse pakkujad