Pangandus ja krediit

Finantsinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud pankade ja krediidiandjate üle. 

Mis on krediidiasutus?

Krediidiasutuse ehk panga peamine ja püsiv tegevus on kaasata avalikkuselt rahalisi hoiuseid ja muid tagasimakstavaid vahendeid ning anda oma arvel laene või finantseerida muul moel. Krediidiasutuse loomiseks tuleb taotleda Finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusluba.

Ainult avalikkuselt hoiuste kaasamine annab äriühingule õiguse kasutada nime "pank". Eestis asutatud äriühingutest tohivad avalikkuselt hoiuseid kaasata ainult need, kes on saanud Finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusloa. 

Mis on krediidiandja?

Krediidiandja on asutus, mis annab eraisikutele krediiti, pakub tasulist maksetähtpäeva edasilükkamist, liisingut või muud abi finantseerimisel, sealhulgas sõlmib krediidilepinguid ja teeb selleks vajalikke toiminguid oma nimel ja arvel.

Krediidiandja, mis annab tarbijale krediiti elamukinnisvara ostmiseks, renoveerimiseks või ehitamiseks elamukinnisvarale seatud hüpoteegi või muul tagatisel ehk väljastab hüpoteegiga tagatud krediiti, on hüpoteekkrediidiandja.

Alates 2014. aasta novembrist kuulub Finantsinspektsioon Euroopa ühtsesse järelevalvemehhanismi 
(Single Supervisory Mechanism, SSM), mis teostab kapitalijärelevalvet Euroopa mõistes oluliste pankade ja nende kontsernide üle. Eestis kuulub SSMi otsejärelevalve alla SEB Pank, Swedbank ja Luminor.

  • Eestis tegutsevate pankade filiaalide üle teostab esmast järelevalvet nende emamaa järelevalveasutus.
  • Ülepiiriliste pangateenuste pakkujate üle teostab järelevlavet üksnes nende emamaa järelevalveasutus.