Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee

Järelevalveasutuste ühiskomitee (Joint Committee) on foorum, kus Euroopa järelevalveasutused (EBA, EIOPA ja ESMA) jälgivad töö ühtlust, analüüsides finantsstabiilsuse tagamise eesmärgil finantskonglomeraatide tegevust ning finantssektori arengut, ohte ja riske. Lisaks jälgitakse ja analüüsitakse tavainvestoritele mõeldud investeerimistooteid, rahapesuvastaseid meetmeid ning vahetatakse teavet Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga.

Ühiskomitee koosneb Euroopa järelevalveasutuste eesistujatest ning kui ühiskomitee juurde on loodud allkomiteed, siis ka allkomiteede eesistujatest. 

Vaatlejatena kutsutakse ühiskomitee ja allkomiteede koosolekutele Euroopa järelevalveasutuste tegevdirektorid, Euroopa Komisjoni esindaja ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esindaja.

Ühiskomiteel on eesistuja, kes nimetatakse ametisse igal aastal rotatsiooni alusel Euroopa järelevalveasutuste eesistujate hulgast. Eesistuja on samal ajal Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ase-eesistuja. Lisaks on ühiskomiteel sekretariaat, mis koosneb Euroopa järelevalveasutuste töötajatest.