Kaebuse esitamine

Võimaliku vaidluse korral pöörduge selgituste saamiseks ja probleemi lahendamiseks esmalt finantsteenuse osutaja poole. Probleemi olemust ja võimalikke lahendusi on võimalik selgitada telefoni teel, kuid edasise selguse huvides on finantsasutusega mõistlik suhelda kirjalikult. Probleemi tekkimise korral peaks pöörduma finantsasutuse poole esimesel võimalusel.

Juhul kui tekkinud probleemile ei leita teenusepakkuja kaudu lahendust või ei saada neilt piisavat selgitust, võib sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks pöörduda Finantsinspektsiooni poole.

Kuidas koostada kaebust?

Kaebus esitage palun Finantsinspektsioonile kirjalikus vormis ja koos järgmise teabega:

  • Kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed.
  • Kui kaebus esitatakse esindaja kaudu, siis esindaja nimi ja kontaktandmed ning esindust tõendav dokument. 
  • Teenusepakkuja kontaktandmed.
  • Kaebuse esitamise kuupäev.
  • Puuduse või eksimuse kirjeldus ning probleemi tekkimise aeg.
  • Teenuseosutajale esitatava nõude konkreetne sõnastus.
  • Vajadusel viide tehingut tõendavale dokumendile, mille koopia on lisatud kaebusele.
  • Koopiad teenuseosutajaga peetud kirjavahetusest.

Kõigi nende andmete lisamine aitab probleemi täpselt mõista ning seeläbi ka kiiremini lahendada. 

Kaebuse esitaja andmed

Ainult üks fail.
16 MB limiit.
Lubatud tüübid: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

Probleemi ja teenuseosutaja andmed

Ainult üks fail.
16 MB limiit.
Lubatud tüübid: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Ainult üks fail.
16 MB limiit.
Lubatud tüübid: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.