Kindlustuse lepitusorganite statistika

Kindlustuse lepitusorganite statistika leiab Eesti Liikluskindlustuse Fondi veebilehelt.

Kindlustuse lepitusorganid

Kindlustusvaidluste kohtuvälise lahendamisega tegelevad liikluskindlustuse lepitusorgan Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) juures ning kindlustuse lepitusorgan Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) juures.

Kui kindlustusvõtja, kindlustatu või kannatanu ei nõustu kindlustusseltsi otsusega kahju hüvitamise kohta, siis on neil õigus pöörduda lepitusorganisse. Liikluskindlustuse lepitusorgan tegeleb ainult liikluskindlustuse vaidlustega. Kindlustuse lepitusorgan lahendab vaidlusi ülejäänud kindlustusteenuste üle, näiteks kodukindlustuse, sõidukikindlustuse, reisikindlustuse, ettevõtte varakindlustuse, vastutuskindlustuse ja õnnetusjuhtumikindlustuse teemal.