Innovatsioonikeskus

Finantsinspektsiooni (FI) strateegiliseks eesmärgiks on stabiilne, usaldusväärne ja uuendusmeelne finantsturg. Tulenevalt Finantsinspektsiooni seadusest on inspektsioonil ülesanne finantsjärelevalve eesmärgi saavutamiseks oma pädevuse piires ja kehtiva Finantsinspektsiooni strateegia alusel soodustada finantstehnoloogia arengut.

Finantsinspektsiooni innovatsioonikeskus on algatus, mille kaudu FI suhtleb finantssektoris innovatsiooni rakendavate ettevõtetega, kes soovivad FI-lt oma uudsete lahendite kohta infot ja nõu küsida ning tutvuda vastavate lahenduste kasutamise kohta koondatud finantsjärelevalveliste seisukohtade ja juhenditega.

Finantsvaldkonna teatud teenustele kehtib tegevusloa nõue, mis võib innovaatilise finantsteenuse või -toote arendamisele keskendunud iduettevõtjaid esmapilgul heidutada. Innovatsioonikeskus toimib siin partnerina, kes aitab ettevõtjal üle saada esialgsest tõrkest, mis võib tekkida idee realiseerimisel finantsvaldkonna õigusaktide keerukuse tõttu.

Keskuse kaudu pakub FI ettevõtjatele finantsinnovatsiooni puudutavates küsimustes ühtset käsitlust, keskendudes ennekõike lahenduse innovaatilise komponendi mõistmisele ning sellest tingitud eripärasid arvestades küsimustele vastamisele ning lahenduse kasutamist puudutavate finantsjärelevalveliste seisukohtade väljatoomisele. Keskuse eesmärgiks on lihtsustada uuenduslike ettevõtete või lahenduste turule tulemist, võimaldades ennekõike tegevuse algusfaasis olevatel ettevõtmistel asuda inspektsiooniga otsesuhtlusesse ja pakkudes oma pädevuse piires tuge teenuse kvalifitseerimisel, õigusliku raamistiku selgitamisel ning vajadusel ettevõtja tegevusloa protsessi suunamisel.

Innovatsioonikeskuses on oodatud osalema:

  • Finantstehnoloogia (FinTech) ettevõtjad;
  • Praegused ja potentsiaalsed tulevased järelevalvesubjektid, kes on kavandamas uudsete lahenduste rakendamist enda tegevuses;
  • Finantssektorile teenuste osutamise tugilahendusi pakkuvad ettevõtjad, kes ise finantsteenuseid ei osuta;
  • Uudseid järelevalvelahendusi loovad ettevõtjad.

Innovatsioonikeskuse kaudu lahendile põhjaliku käsitluse saamiseks peab ettevõte ja tema loodav lahendus vastama innovatsioonikeskuse kriteeriumitele  ja täitma innovatsioonikeskuses osalemise vormi või edastama vormikohase info meiliaadressil [email protected].

Innovatsioonikeskuse poole on meiliaadressi [email protected] kaudu oodatud pöörduma ka teised asutused ja isikud, kes soovivad Finantsinspektsiooniga finantsinnovatsiooni puudutavates muudes küsimustes ühendust võtta.

Keskuse kaudu kujundatav seisukoht lahendusele kohalduva õigusliku ja järelevalvelise raamistiku kohta on mittesiduv ning on mõeldud ennekõike ettevõtja suunamiseks lähtudes ettevõtja enda poolt edastatavast infost ja esitatud küsimustest. Finantsinspektsiooni ametlikke seisukohti väljendab juhatus oma otsustustes ja ametlikes menetlustes.