Teave lepinguriigi kindlustusvahendaja üldiste nõuete kohta

Teave üldiste nõuete (General good) kohta, mida lepinguriigi kindlustusvahendaja peab Eestis vahendusega tegelemiseks järgima (leitav veebilehe ingliskeelsest osast).