Turuosaliste register

Eesti makseasutused

Viimati muudetud: 09/08/2022 - 15:57
Viimati muudetud: 07/09/2023 - 09:47
Viimati muudetud: 30/07/2021 - 09:58
Viimati muudetud: 28/06/2022 - 09:48
Viimati muudetud: 02/12/2022 - 11:11
Viimati muudetud: 31/08/2022 - 11:16
Viimati muudetud: 26/03/2024 - 09:25
Viimati muudetud: 21/08/2023 - 09:41
Viimati muudetud: 25/11/2022 - 12:02
Viimati muudetud: 13/02/2023 - 11:49
Viimati muudetud: 12/01/2021 - 08:57
Viimati muudetud: 13/03/2024 - 15:22

Eesti makseasutused erandi kohaldamisega

Viimati muudetud: 03/04/2024 - 10:24
Viimati muudetud: 28/08/2019 - 14:52
Viimati muudetud: 29/02/2024 - 13:45
Viimati muudetud: 25/03/2021 - 14:02

Välisriikide makseasutuste filiaalid

Viimati muudetud: 21/08/2023 - 16:19
Viimati muudetud: 25/08/2023 - 11:53

Makseagendid

Viimati muudetud: 03/04/2024 - 10:30
Viimati muudetud: 13/08/2018 - 12:20
Viimati muudetud: 13/08/2018 - 12:20
Viimati muudetud: 13/08/2018 - 12:20
Viimati muudetud: 13/08/2018 - 12:20
Viimati muudetud: 04/10/2020 - 18:25

Ülepiirilised makseteenuse pakkujad

Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:23
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:23
Viimati muudetud: 17/12/2021 - 14:18
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:24
Viimati muudetud: 04/03/2024 - 16:10
Viimati muudetud: 25/10/2023 - 15:41
Viimati muudetud: 24/06/2021 - 14:17
Viimati muudetud: 17/09/2020 - 13:07
Viimati muudetud: 14/05/2021 - 15:05
Viimati muudetud: 18/03/2024 - 16:21
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:25
Viimati muudetud: 20/09/2023 - 09:40
Viimati muudetud: 15/11/2021 - 15:29
Viimati muudetud: 13/07/2023 - 14:57
Viimati muudetud: 24/03/2021 - 15:24
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:26
Viimati muudetud: 04/08/2021 - 12:00
Viimati muudetud: 06/07/2022 - 10:38
Viimati muudetud: 17/11/2021 - 16:57
Viimati muudetud: 15/11/2021 - 21:59
Viimati muudetud: 30/08/2022 - 14:25
Viimati muudetud: 24/07/2020 - 11:12
Viimati muudetud: 27/05/2022 - 15:44
Viimati muudetud: 25/10/2023 - 15:51
Viimati muudetud: 31/07/2020 - 14:55
Viimati muudetud: 18/01/2024 - 14:16
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:29
Viimati muudetud: 04/03/2024 - 16:11
Viimati muudetud: 10/12/2019 - 16:34
Viimati muudetud: 20/05/2021 - 15:36
Viimati muudetud: 10/05/2021 - 16:30
Viimati muudetud: 15/02/2024 - 10:30
Viimati muudetud: 13/11/2020 - 10:17
Viimati muudetud: 04/03/2024 - 16:13
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:30
Viimati muudetud: 04/03/2024 - 16:13
Viimati muudetud: 04/03/2024 - 16:15
Viimati muudetud: 31/08/2020 - 09:46
Viimati muudetud: 02/02/2022 - 16:46
Viimati muudetud: 04/02/2020 - 18:06
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:33
Viimati muudetud: 17/11/2022 - 13:36
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:34
Viimati muudetud: 18/05/2021 - 15:21
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:34
Viimati muudetud: 19/06/2020 - 15:50
Viimati muudetud: 14/11/2023 - 13:34
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:35
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:35
Viimati muudetud: 04/03/2024 - 16:16
Viimati muudetud: 03/05/2023 - 11:35
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:36
Viimati muudetud: 06/04/2023 - 13:57
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:37
Viimati muudetud: 15/02/2024 - 10:17
Viimati muudetud: 24/01/2020 - 15:18
Viimati muudetud: 04/03/2024 - 16:18
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:37
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:37
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:38
Viimati muudetud: 29/10/2021 - 18:53
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:40
Viimati muudetud: 30/08/2022 - 13:47
Viimati muudetud: 10/05/2021 - 13:10
Viimati muudetud: 03/06/2022 - 10:18
Viimati muudetud: 11/03/2020 - 11:10
Viimati muudetud: 20/01/2022 - 16:43
Viimati muudetud: 06/11/2019 - 11:34
Viimati muudetud: 07/10/2019 - 17:12
Viimati muudetud: 08/12/2023 - 16:36
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:41
Viimati muudetud: 26/05/2022 - 00:41
Viimati muudetud: 01/03/2023 - 09:53
Viimati muudetud: 23/11/2020 - 21:11