Veebilehe info ja kasutustingimused

Kasutajaga seotud teave

Andmete kogumine

Finantsinspektsiooni veebileht võib koguda ja töödelda eri tüüpi andmeid, sh isikuandmeid. Isikuandmed on mis tahes isiklikud andmed, mis võimaldavad tuvastada nende omanikku ehk TEID (füüsiline isik, kelle isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse). Isikuandmed on andmete omanikust lahutamatud, seega loetakse isikuandmete esialgne esitaja kogutud andmete ainuomanikuks.

Kuigi Finantsinspektsiooniga seotud süsteemid ei saa mis tahes isikuandmete omanikuks, peavad süsteemid tagama, et kogutud andmed on täpsed, neid hoitakse turvaliseks ja kasutatakse ainult ettenähtud eesmärkidel ning edastatakse kolmandatele isikutele ainult seaduses sätestatud juhtudel (näiteks kriminaaluurimise raames).

Süsteemiga seotud teave

Küpsised

Finantsinspektsiooni veebileht kasutab küpsiseid peamiselt kasutajate ja nende vaikimisi eelistuste tuvastamiseks või selleks, et aidata kasutajatel lõpetada toiminguid, ilma et oleks vaja ühelt lehelt teisele liikudes või saiti hiljem külastades teavet uuesti sisestada. Finantsinspektsiooni veebileht kaustab järgmist tüüpi küpsiseid:

  • Seansiküpsised - kustutakase, kui kasutaja sulgeb veebilehitseja.
  • Püsiküpsised - jäävad kasutaja arvutisse/seadmesse ettenähtud ajavahemikuks.
  • Kolmanda osapoole küpsised - Finantsinspektsiooni veebileht võib kasutada ka kolmanda osapoole küpsised, mille määrab manuslehekülje veebiserver.

Kolmanda osapoole teenused

Kolmanda osapoole tööriistad ja teenused on märkimisväärse püsivus-, täpsus- ja privaatsusriskiga, mistõttu loetletakse need alati eraldi teabelehel, et selgitada kasutajale, kes, mis eesmärkidel ja millises ulatuses omab tema andmetele juurdepääsu. 

Kolmanda osapoole teenused:

  • Twitter
  • YouTube
  • Google Analytics (kasutatakse statistika kogumiseks fi.ee veebilehel)

Sisu puudutav teave

Kuigi Finantsinspektsioon teeb kõik endast oleneva, et  veebilehel sisalduv informatsioon oleks õige ja täpne, ei garanteeri Finantsinspektsioon informatsiooni kõikehõlmavust, igakülgsust, õigsust ja ajakohasust ega vastuta kuidagi informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest, välja arvatud juhtudel, kus imperatiivne seadus selgesti kohustab Finantsinspektsiooni informatsiooni osas teisiti. Veebilehel toodud informatsiooni õigsus võib hälbida tulenevalt sellest, et Finantsinspektsioon ei saa infot kokku pannes ette näha kõiki asjaolusid, mis võivad tähtsust omada konkreetses situatsioonis, mille kohta teavet otsitakse.

Autoriõigus

Veebilehel sisalduva informatsiooni reprodutseerimine ja levitamine ilma Finantsinspektsiooni eelneva loata on keelatud. Veebilehel esitatud informatsiooni kasutamine on lubatud ajakirjanduses ja mittetulunduslikel eesmärkidel, kui märgitakse ära informatsiooni allikas. Kui kasutaja muudab informatsiooni, tuleb see selgesõnaliselt ära märkida.