Direktiivi 2013/36/EL artikli 84 lõike 6 alusel väljastatud suunised, millega määratakse kindlaks kriteeriumid intressimäärade võimalikust muutumisest tulenevate riskide kindlakstegemiseks, hindamiseks, juhtimiseks ja maandamiseks ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute kauplemisportfelliväliste tegevuste krediidimarginaali riski hindamiseks ja jälgimiseks