Rakenduslike tehniliste standardite muutmise lõpliku eelnõu avalikustamine

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avaldas 11. jaanuaril 2024 rakenduslike tehniliste standardite muutmise lõpliku eelnõu seoses tururiskidega seotud aruandluse erinõuetega (FRTB aruandlus).

Selgitus