Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse kvalifitseerimine avaliku sektori asutusena kapitalinõuete määruse (CRR) tähenduses

Käesoleva märgukirjaga selgitab Finantsinspektsioon enda seisukohti Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (registrikood 90006012, edaspidi Sihtasutus) kvalifitseerimisel avaliku sektori asutusena (edaspidi ka PSE) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 575/2013 (edaspidi CRR või kapitalinõuete määrus) tähenduses.

Varasemalt on Finantsinspektsioon 23.07.2021 märgukirjaga selgitanud avaliku sektori asutuse mõistet ja selle olustikku CRR artikli 4 lõike 1 punkti 8 tähenduses. Hinnangu sellele, kas keegi on käsitletav avaliku sektori asutusena või mitte, annab Finantsinspektsioon vastava põhjendatud taotluse alusel igakordse üksikotsustusena.

Juhend