Panganduspaketi raames algatatud konsultatsioonid

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve algatas 20. veebruaril 2024 panganduspaketi raames konsultatsioonid:

  1. operatsiooniriski uue äriindikaatori raamistiku tehniliste standardite kohta;
  2. operatsiooniriski teabe avalikustamise ja operatsiooniriski käsitleva järelevalvelise aruandluse tehniliste standardite kohta.

Täiendav teave leitav kirjast.

Selgitus