Blogi

Kilvar Kessler Kuku raadios

Kilvar Kessler andis Kuku raadios ülevaate finantsturul toimuvast

12. juuni 2023

Raadio Kuku saates “Sihik” uurisid ajakirjanikud Timo Tarve ja Ainar Ruussaar Finantsinspektsiooni juhatuse esimehelt Kilvar Kesslerilt, mis praegu finantsturul ikkagi toimub. Täpsemalt tuli juttu Ukraina sõja mõjudest finantssektorile, riskidest finantsturul, finantsombudsmani vajalikkusest ja stressitestidest krediidiasutustes. Saade on järelekuulatav: Kilvar Kessler raadiosaates "Sihik".

Kessler tõi muu hulgas välja, et aasta 2023 on majanduskeskkonnale tõenäoliselt veel heitlikum kui oli 2022 ning Finantsinspektsioon on selleks igati valmistunud. Inspektsioon on panku kohustanud hoidma 800 miljoni euro ringis täiendavaid puhvreid, et hoiustajate vahendid ohtu ei satuks.

Küsimusele, kui suurele kahjumile Eesti pangad tõsise kriisi tekkides vastu peavad, kostis Kessler, et praegu peab pangandus vastu kuni 3 miljardi euro suurustele kahjudele, ilma et saaks kõnelda seadusjärgse kapitali adekvaatsuse nõude rikkumisest. Võrdluseks: Eesti pangandussektori laenuportfell on kokku 30 miljardit eurot, seega on tegu suure summaga. "Panganduse võime kahjumeid katta praeguses seisus on väga hea," tõdes inspektsiooni juht.

Samuti tuli juttu, miks oleks Eestisse Finantsinspektsiooni juurde vaja finantsombudsmani, kelle ülesandeks on lahendada finantsteemalisi vaidlusi tarbijate ja finantssektoris tegutsevate ettevõtete vahel. Finantsombudsmanid tegutsevad paljudes riikides ja Finantsinspektsioon on korduvalt rõhutanud, et sellest oleks ka Eestis suur kasu finantsvaidluste puhul, eelkõige tarbijatel oma õiguste kaitsmisel. Kessleri sõnul on tegu kiire, odava ja lihtsa vaidluste lahendamise võimalusega, mis toetab ka finantsstabiilsust – inimestel on usk, et finantssüsteem on õiglane ja toimib korrapäraselt. Rohkem Kessleri mõtteid sel teemal saab lugeda ka Finantsinspektsiooni aastaraamatust 2022.

Intervjuu Kuku raadios toimus pärast seda, kui Finantsinspektsiooni juht andis riigikogule aru inspektsiooni eelmise aasta tegemistest ja finantssektorit sel aastal mõjutavatest riskidest. Ettekannet saab lugeda: Kilvar Kessleri ettekanne Riigikogus FI 2022. aasta aruandest