Fineqia AG

Nimi Fineqia AG
Emissioon Võlakirjad
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein (FMA)
Prospekti registreerimise kuupäev 23.03.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi Fineqia AG
Registrikood LEI 529900ZDMIOSP3BMZD86
Aadress

Werdenbergerweg 11, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 332189
Prospekti registreerimise kuupäev 23.03.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht Kuni 100 000 EUR
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17