Kilvar Kessler

 

 

03.07.1973
abielus, 2 last

Keelteoskus: eesti, inglise, soome, vene

Kilvar Kessler

Haridus ja kvalifikatsioon

 • Boston University, pangandus- ja finantsõigus, Hubert H. Humphrey Fellow (2005-2006)
 • Georgetown University, Law Center, õigusteadus, LL.M., Edmund S. Muskie Fellow (1996-1997)
 • Tartu Ülikool, õigusteadus, BA (1995) 
 • Tallinna 47. keskkool (1991)

Teenistuskäik

 • Finantsinspektsioon, juhatuse esimees alates 2014
 • Finantsinspektsioon, juhatuse liige (2008-2013)
 • Advokaadibüroo Tark & Co, partner ja vandeadvokaat (2006-2007)
 • Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž, lektor (kindlustusõigus) (2007)
 • US Securities and Exchange Commission, praktika Bostoni büroos (2006)
 • Finantsinspektsioon, juhatuse liige (2002-2005)
 • Advokaadibüroo Tark & Co, advokaat (1995-2002)
 • Tartu Ülikooli Õigusinstituut, lektor (väärtpaberiõigus) (2002)
 • AS Tallinna Börs, järelvalvekomisjoni esimees (1999-2002)
 • AS Tallinna Börs, ülevõtmiskomisjoni liige (2000-2002)

Täiendkoolitus

 • International Monetary Fund Joint Vienna Institute, Financial Transactions for Lawyers (2004)
 • United States Securities and Exchange Commission, International Institute for Securities Market Development (2003)
 • United States Securities and Exchange Commission, United States Agency for International Development; East-West Management Institute, Inc., Issuer Disclosure and Corporate Governance Training Program (2002)
 • European Institute of Public Administration (2002)
 • ESKO Koolitus (2002)
 • Konsultatsioonid, Commitees and Comitology in the Political Process of the  European Community

Osalus muudes organisatsioonides

 • Tagatisfondi nõukogu esimees alates 2015
 • Tagatisfondi nõukogu liige alates 2014
 • Audiitortegevuse järelevalve nõukogu liige alates 2000
 • Eesti Siseaudiitorite Ühingu liige alates 2006
 • Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsioon Eesti osakonna liige alates 2000
 • Advokatuuri liige, vandeadvokaat (tegevus peatatud) alates 1995
 • Korp! Vironia liige, vilistlane alates 1992