Innovatsioonikeskuses osalemine

Soovi korral võib alltoodud andmed edastada innovatsioonikeskusele ka meiliaadressil fintech@fi.ee

Kirjeldus
Toote/teenuse/riskikontrollilahendi staatus