AS “DelfinGroup”

Nimi AS “DelfinGroup”
Emissioon SIA EC finance poolt kuni 1 750 000 AS "DelfinGroup" aktsia avalik pakkumine
Prospekti registreerinud asutus Financial and Capital Market Commission (Latvia)
Prospekti registreerimise kuupäev 20.09.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS “DelfinGroup”
Registrikood LEI 2138002PKHUJIMVMYB13
Aadress Skanstes iela 50A, Riga, LV-1013, Latvia

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 02.01.02.01/173
Prospekti registreerimise kuupäev 20.09.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Aktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv Kuni 1 750 000 aktsiat
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129, Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 1, 11