BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH

Nimi BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH
Emissioon Garantiide ja varem välja antud garantiide emissiooni mahu suurendamine
Prospekti registreerinud asutus Federal Financial Supervisory Authority, Germany
Prospekti registreerimise kuupäev 24.10.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH
Registrikood LEI 549300TS3U4JKMR1B479
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 41363572
Prospekti registreerimise kuupäev 26.10.2022
Pakutavate väärtpaberite liik Garantiide ja varem välja antud garantiide emissiooni mahu suurendamine
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 16.12.2022
Prospekti lisa 2 registreerimise kuupäev 24.04.2023
Prospekti lisa 3 registreerimise kuupäev 19.05.2023
Prospekti lisa 4 registreerimise kuupäev 22.06.2023
Prospekti lisa 5 registreerimise kuupäev 03.08.2023
Prospekti lisa 6 registreerimise kuupäev

22.08.2023

Prospekti lisa 7 registreerimise kuupäev

10.10.2023

Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 7, 14, 15, 17, 21, 22