Bitcoin Capital AG

Nimi Bitcoin Capital AG
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 26.11.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  

Emitendi andmed

Emitendi nimi Bitcoin Capital AG
Registrikood LEI 5067001C5128G2S3E076

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 318604
Prospekti registreerimise kuupäev 26.11.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129, Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17