BluOr Bank AS (BlueOrange Bank)

Nimi BluOr Bank AS (BlueOrange Bank)
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Financial and Capital Market Commission (Latvia)
Prospekti registreerimise kuupäev 10.05.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi BluOr Bank AS (BlueOrange Bank)
Registrikood LEI 54930080G2M7EJ097A27
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 02.01.02.01.002/63
Prospekti registreerimise kuupäev 10.05.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14