DDA ETP AG

Nimi DDA ETP AG
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm (krüptovarade tagatisel)
Prospekti registreerinud asutus Federal Financial Supervisory Authority Lichtenstein (FMA)
Prospekti registreerimise kuupäev 21.11.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi DDA ETP AG
Registrikood LEI 529900RM243OV5SVNL95

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 332008
Prospekti registreerimise kuupäev 21.11.2022
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17