ETC Issuance (Guernsey) PCC Limited

Nimi ETC Issuance (Guernsey) PCC Limited
Emissioon Krüptovaluutaga tagatud võlakirjade emiteerimise programm
Prospekti registreerinud asutus Federal Financial Supervisory Authority, Germany
Prospekti registreerimise kuupäev 05.10.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi ETC Issuance (Guernsey) PCC Limited
Registrikood LEI 984500R81Z41B7D4F041
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 42762742
Prospekti registreerimise kuupäev 23.11.2021
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 15, 17, 21, 22, 28