FS Steel-Products GmbH

Nimi FS Steel-Products GmbH
Emissioon Kuni 18 000 STEELCOINI avalik pakkumine
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority, Austria
Prospekti registreerimise kuupäev 21.09.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi FS Steel-Products GmbH
Registrikood LEI 529900OX94239BUDFN51
Aadress Praterstraße 15/3/Top17, 1020, Wien, Austria

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 8304-01-20533
Prospekti registreerimise kuupäev 21.09.2022
Pakutavate väärtpaberite liik Esitaja väärtpaberid - STEELCOINS´id
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17