Hashdex AG

Nimi Hashdex AG
Emissioon Võlakirjade emiteerimisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Swedish Financial Supervisory Authority
Prospekti registreerimise kuupäev 11.08.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi Hashdex AG
Registrikood LEI 5067006813V7BE5V3H11
Aadress Landis + Gyr-Strasse 1, 6300  Zug, Switzerland

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 23-18699
Prospekti registreerimise kuupäev 11.08.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 9, 14, 17, 19, 22, 28