IPAS "Indexo"

Nimi IPAS "Indexo"
Emissioon Aktsiate avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Latvian Financial and Capital Market Commission
Prospekti registreerimise kuupäev 21.06.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi IPAS "Indexo"
Registrikood 40203042988; LEI: 875500AT8JI5HU41AY20
Emitendi aadress Elizabetes tänav 13–1A, Riia, LV-1010

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 02.01.02.01.567/104
Prospekti registreerimise kuupäev 21.06.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Aktsia
Pakkumise maht 7 490 000 eurot
Pakutavate väärtpaberite arv 535 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1 euro
Pakkumise alguskuupäev 28.06.2022

Pakkumise lõppkuupäev

11.07.2022
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 1, 11