Iconic Funds BTC ETN GmbH

Nimi Iconic Funds BTC ETN GmbH
Emissioon Kuni 9 000 000 000 tähtajatut bitcoin’idega tagatud võlakirja
Prospekti registreerinud asutus Federal Financial Supervisory Authority, Germany
Prospekti registreerimise kuupäev 11.05.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi Iconic Funds BTC ETN GmbH
Registrikood LEI 391200YI9NA1BYDBUW16
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 43347567
Prospekti registreerimise kuupäev 11.05.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17,  22, 29