Iconic Digital Assets AG

Nimi Iconic Digital Assets AG
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 22.11.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  

Emitendi andmed

Emitendi nimi Iconic Digital Assets AG
Registrikood LEI 529900RM243OVSSVNL95

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 314933
Prospekti registreerimise kuupäev 22.11.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129, Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17