IuteCredit Finance S.à r.l.

Nimi IuteCredit Finance S.à r.l.
Emissioon Võlakiri
Prospekti registreerinud asutus Luxembourg Commission for the Supervision of the Financial Sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Prospekti registreerimise kuupäev 30.08.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 28.09.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi IuteCredit Finance S.à r.l.
Registrikood LEI 2221005B3DQGM4INWF57

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number C-026537
Prospekti registreerimise kuupäev 30.08.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik 9,5% kuni 11,5% tagatud eelisvõlakirjad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 21, 22