Multitalent Investment GmbH

Nimi Multitalent Investment GmbH
Emissioon 20 000 000 € võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Austria (FMA)
Prospekti registreerimise kuupäev 28.04.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi Multitalent Investment GmbH
Registrikood LEI 391200DTL4GWEAHXA305
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 8276-01-20469
Prospekti registreerimise kuupäev

28.04.2022

Prospekti lisa registreerimise kuupäev

19.10.2022

16.01.2023

13.02.2023

Pakutavate väärtpaberite liik Võlakirjad
Pakkumise maht 20 000 000 €
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 23, 25, 27