Raydius GmbH

Nimi Raydius GmbH
Emissioon Tuletisväärtpaberid
Prospekti registreerinud asutus Federal Financial Supervisory Authority, Germany
Prospekti registreerimise kuupäev 20.12.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  

Emitendi andmed

Emitendi nimi Raydius GmbH
Registrikood LEI 213800MYZ42K9PTIJ680

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 39402463
Prospekti registreerimise kuupäev 20.12.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Tuletisväärtpaberid
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129, Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17, 21, 22