SIA TWINO Investments Poland

Nimi SIA TWINO Investments Poland
Emissioon Varaga tagatud väärtpaberite emiteerimise programm
Prospekti registreerinud asutus Latvijas Banka
Prospekti registreerimise kuupäev 17.05.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi SIA TWINO Investments Poland
Registrikood LEI 984500BDTE51D13B6879
Aadress Tērbatas iela 30, Riga, LV-1011, Latvia

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 984500BDTE51D13B6879-TWINOPOLND000002
Prospekti registreerimise kuupäev 17.05.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Varaga tagatud väärtpaberid
Pakkumise maht Kuni 90 000 000 eurot
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 9, 14, 19