SIA TWINO Investments Poland

Nimi SIA TWINO Investments Poland
Emissioon Varaga tagatud väärtpaberite emiteerimise programm
Prospekti registreerinud asutus Latvijas Banka
Prospekti registreerimise kuupäev 01.11.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi SIA TWINO Investments Poland
Registrikood LEI 984500BDTE51D13B6879
Aadress Tērbatas iela 30, Riga, LV-1011, Latvia

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 984500BDTE51D13B6879-TWINOVNIND000003
Prospekti registreerimise kuupäev 01.11.2023
Pakutavate väärtpaberite liik Varaga tagatud väärtpaberid
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 9, 14, 19