SIA TWINO Investments Vietnam

Nimi SIA TWINO Investments Vietnam
Emissioon Varaga tagatud väärtpaberite emiteerimise programm
Prospekti registreerinud asutus Latvijas Banka
Prospekti registreerimise kuupäev 08.11.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi SIA TWINO Investments Vietnam
Registrikood LEI 9845001E8B5BB4783E93
Aadress Tērbatas iela 30, Riga, LV-1011, Latvia

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 9845001E8B5BB4783E93-TWINOVNIND000001
Prospekti registreerimise kuupäev 08.11.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Varaga tagatud väärtpaberid
Pakkumise maht Kuni 10 000 000 eurot
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 9, 14, 19